Värdegrund inom ENKV Assistans

Erfarenhet

ENKV startade som aktiebolag 2002. Redan 1968 började en av våra grundare jobba för
en bättre omsorg i Sverige. Större delen av vår administrativa personal har erfarenheter
som sträcker sig från slutet av 90-talet fram till idag. ENKV skall jobba långsiktigt och
värna långvariga och goda relationer med brukare, anhöriga, personal, myndigheter,
företag och organisationer.

Närhet

Genom ENKV`s arbete finns vi tillgängliga för våra medarbetare och brukare över hela
Sverige. Vi är tillgängliga genom fysiska och interaktiva möten direkt på arbetsplatsen och
i brukarens hem. Dessa möten genomförs av administrativ personal eller arbetsledare
tillsammans med personal, brukare och anhöriga. Vi vill vara en närvarande och tillgänglig
part i alla delar som rör den personliga assistansen.

Kunskap

ENKV´s kunskap och synsätt har sin grund i personliga erfarenheter och utbildning. Vår
långa och gedigna förståelse för LSS lagstiftningens intentioner speglas i vårt dagliga
arbete. Genom kunskap inom juridik, ekonomi, utförande, rekrytering och LSS hjälper vi
våra uppdragsgivare att forma en trygg och stabil assistans som präglas av hög
transparens, kunnande, kvalité och stort inflyttande.

Värme

Genom vårt sätt att arbeta vill vi förmedla en känsla av värme gentemot våra
uppdragsgivare, medarbetare och anhöriga. Vi skall arbeta för att leverera en service med
hög kvalité utöver det vanliga. Genom samarbeten med olika organisationer skall vi verka
för ett bättre samhälle och en större förståelse och kunskap inom vård och
omsorgssektorn.

© 2018 by ENKV Assistans AB

  • Facebook Social Icon